U bevindt zich op: Home Actueel Fipronil in eieren: Antwoorden op vragen over normering en gezondheid

Fipronil in eieren: Antwoorden op vragen over normering en gezondheid

Het in de handel komen van eieren met een hoger fipronil-gehalte dan volgens de Europese pesticide-richtlijn is toegestaan, heeft tot onrust bij consumenten geleid. De pesticide-richtlijn hanteert een maximaal toegestaan gehalte fipronil van 0,005 mg/kg. Eieren en eierproducten met een hoger gehalte mogen niet worden verhandeld en moeten worden teruggehaald.

Voor de eieren met een te hoog fipronil-gehalte, die toch bij de consument terecht zijn gekomen, adviseert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - afhankelijk van het gehalte fipronil - te handelen volgens onderstaand overzicht.

Normering fipronil NVWA. Beeld: ©NVWA 

Aan de hand van de codes op de eieren kan de consument op de website van de NVWA checken of de eieren een verhoogd fipronil-gehalte hebben, en zo ja, in welke van de drie categorieën ze vallen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) presenteert op haar website een lijst met vragen over de gezondheidseffecten van fipronil. Daar kunt u antwoord vinden op vragen als:

  • Is er een gezondheidsrisico van fipronil in eieren?
  • Zijn er symptomen van acute fipronil vergiftiging bij mensen bekend, en zo ja, welke zijn dit?
  • Hebben zich bij GGD'en, huisartsen of het RIVM al mensen gemeld die ziek zijn van fipronil?
  • Vanuit proefdierstudies is bekend dat langdurige blootstelling aan fipronil kan zorgen voor schade aan nieren, lever en schildklier. Is er informatie over dergelijke schade bij de mens en over de ernst van deze schade?
  • Geldt er een specifiek advies voor het eten van eieren door kinderen?
  • Ik ben zwanger. Kan het eten van eieren met fipronil kwaad voor mijn ongeboren kind?
  • Ik geef borstvoeding. Kan het eten van eieren met fipronil kwaad voor mijn baby?

Ook de NVWA geeft op haar website een lijst met vragen en antwoorden over de productveiligheid van eieren. 

Zoeken:

Service