U bevindt zich op: Home Actueel Signalering: Gezondheidswinst vraagt om ambitieus plan voor luchtkwaliteit

Signalering: Gezondheidswinst vraagt om ambitieus plan voor luchtkwaliteit

Om gezondheidswinst te behalen zou de Nederlandse overheid bij het verminderen van de luchtverontreiniging veel ambitieuzere waarden moeten aanhouden dan de huidige Europese grenswaarden. Extra beleidsmaatregelen zijn nodig om de concentraties fijnstof, stikstofdioxide en ammoniak terug te dringen. Dit zijn de belangrijkste adviezen van de Gezondheidsraad uit hun publicatie Gezondheidswinst door schone lucht van 23 januari 2018.

In het rapport geeft de Gezondheidsraad aan dat de lucht in de afgelopen decennia een stuk schoner is geworden. Maar in Nederland sterven nog steeds jaarlijks 12.000 mensen vroegtijdig door luchtverontreiniging. Daarom pleit de Gezondheidsraad voor het terugdringen van de concentraties fijnstof en stikstofdioxide afkomstig van wegverkeer en van de uitstoot van ammoniak uit de veehouderij. 

Veehouderij

"Fijn stof van wegverkeer en ammoniak uit de veehouderij dragen bij aan de vorming van secundair fijnstof en ' de fijnstofdeken'  in Nederland. Een nationale aanpak van ammoniakemissies zou een onmisbaar onderdeel moeten vormen van het luchtkwaliteitsbeleid om de luchtkwaliteit in heel Nederland te verbeteren", aldus de Gezondheidsraad. Daarbij pleit de Gezondheidsraad vanwege recente fraudezaken (diesel , mest, koeien) ook voor strikte handhaving, zodat de gezondheidswinst niet alleen op papier gerealiseerd wordt. 

Verder zijn ook locatiespecifieke maatregelen nodig om situaties van hoge blootstelling aan te pakken. Dat geldt ook voor blootstelling rond intensieve veehouderijbedrijven. Naast de nationale aanpak adviseert de Gezondheidsraad een internationale aanpak, omdat bijna de helft van het fijnstof dat we inademen uit het buitenland komt. In dat kader is het belangrijk dat de nationale aanpak zich ook richt op vermindering van de uitstoot van stoffen die ook in naburige landen tot fijnstofvorming bijdragen, zoals ammoniak.

In dit rapport van de Gezondheidsraad zijn van veehouderijen alleen de ammoniak emissies meegenomen. Half februari zal de Gezondheidsraad een ander advies uitbrengen specifiek over de aanpak van andere emissies door de veehouderij. Hier komen ook lokale maatregelen om emissies van intensieve veehouderijen te verlagen in terug. 

Link Gezondheidsraad:

Zoeken:

Service