U bevindt zich op: Home Over ons

Over ons

Ontwikkelingen in de veehouderij leveren vragen op uit de samenleving, zowel van burgers, overheid als ondernemers. Wat is er bekend over het milieu, de gezondheid van mens en dier en wetten en regels? Waar kan ik terecht met mijn vragen? Heb ik als boer of omwonende genoeg informatie? En welke kennis kan mij helpen? Om op deze en andere vragen over veehouderij en de gezondheid van mensen een goed antwoord te kunnen geven, is het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid opgericht.

Voor lokale professionals van overheden en het bedrijfsleven is het ondoenlijk om de hele materie over de relatie tussen veehouderij en humane gezondheid te overzien. Daaruit is de wens voor dit Kennisplatform ontstaan. Het Kennisplatform duidt, verbindt, interpreteert en ontsluit gezamenlijk bestaande kennis over veehouderij en humane gezondheid en vertaalt deze kennis naar handelingsmogelijkheden. 

Het Kennisplatform organiseert symposia en thema-overleggen met stakeholders. Na een symposium in het najaar wordt het jaarplan voor het komend jaar opgesteld. 

Doel van het Kennisplatform 

Het Kennisplatform geeft bij vragen of zorgen in de samenleving snel duidelijkheid. Dat gebeurt door professionals te ondersteunen met begrijpelijke en wetenschappelijk gewogen informatie. Hierin wordt uitgelegd wat de maatschappelijke betekenis is van bepaalde wetenschappelijke kennis. Te denken valt aan kennis over de gezondheid en het welzijn van mens en dier, mestverwerking, leefomgeving, omgevingsrecht, bedrijfsvoering, innovatie, risicoperceptie en risicocommunicatie.

Deze kennis helpt professionals van de samenwerkende organisaties bij het behandelen van vragen en zorgen van hun doelgroepen (ondernemers, burgers en overheden).

Organisatie

Het Kennisplatform wordt gefinancierd door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM), de provincies Gelderland, Overijssel, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg, GGD GHOR Nederland, Omgevingsdienst NL en het bedrijfsleven (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), ZuivelNL, Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK), Platform Melkgeitenhouderij, vakbond nertsen, Rabobank en de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi). De financiers worden elk halfjaar uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg met het bestuur. 

De organisatie van het Kennisplatform bestaat uit een bestuur en voorzitter, expertiseforum, communicatieforum en secretariaat.

 

Organisatieschema kennisplatform 

 

Zoeken:

Service