U bevindt zich op: Home Over ons Organisatie

Organisatie

Het bestuur van het Kennisplatform bestaat uit de directeuren van de deelnemende organisaties. In het Expertiseforum en Communicatieforum zitten deskundigen uit deze organisaties. Zo zijn de partners in elk van deze gremia vertegenwoordigd.

Bestuur en voorzitter

Het Kennisplatformbestuur is belast met alle voorkomende bestuurstaken en draagt zorg voor het goed functioneren van het Kennisplatform. Het bestuur ziet tevens toe op het onafhankelijk functioneren van het Kennisplatform. Op voordracht van zowel de financierende als de deelnemende organisaties is een onafhankelijk voorzitter voor het Kennisplatformbestuur aangesteld; Annemarie Moons (bestuursvoorzitter Wellant College). 

Foto bestuur Kennisplatform VHG

Foto van het kennisplatformbestuur, v.l.n.r. Wouter Dhert (UU), Henk Smid (ZonMw), Els van Schie (RIVM), Annemarie Moons, Ludo Hellebrekers (Wageningen University & Research), Hugo Backx (GGD GHOR Nederland), Jan Willem Strebus (Omgevingsdienst Nederland) en Toon van Hoof (LTO Nederland). 

Expertiseforum

In het Expertiseforum zitten vertegenwoordigers van alle deelnemende organisaties met erkende deskundigheid op relevante kennisdomeinen. Het is hun taak om wetenschappelijke ontwikkelingen op tijd te signaleren en correct samen te vatten. Verder zorgen zij voor de inhoudelijke voorbereiding van kennisberichten en reacties van het Kennisplatform op publicaties. Het Expertiseforum beantwoordt ook specifieke vragen die binnenkomen via één of meerdere van de deelnemende organisaties.

Communicatieforum

In het Communicatieforum zijn ook alle deelnemende organisaties vertegenwoordigd. Het Communicatieforum heeft binnen het Kennisplatform een centrale rol bij de signalering van maatschappelijke vragen, zodat berichten en werkzaamheden van het Kennisplatform zo goed mogelijk aansluiten bij de maatschappelijke vragen. Het Communicatieforum adviseert verder over het helder formuleren van de inhoudelijke berichten.

Secretariaat

Het secretariaat, bestaande uit een algemeen secretaris en administratieve en secretariële ondersteuning, heeft tot taak het ondersteunen van het bestuur en de fora van het Kennisplatform. De dagelijkse leiding van het secretariaat berust bij de algemeen secretaris. Het Kennisplatform maakt gebruik van de administratieve en secretariële ondersteuning van het RIVM.

 

Zoeken:

Service