U bevindt zich op: Home Symposium Symposium 2017

Symposium 2017

Uitnodiging Symposium Veehouderij en humane gezondheid
Over onderzoek, samenwerking en toekomst

Op 3 november 2017 organiseert het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid haar 3e Symposium bij "1931" in Den Bosch. U bent van harte uitgenodigd voor deze dag. 

Net als voorgaande jaren bieden we u weer een symposium waarop volop discussie en inhoudelijke inbreng van alle partijen mogelijk is. In het programma zijn 10 interessante workshops opgenomen waar u in twee rondes aan deel kunt nemen. Bovendien geven we dit jaar extra aandacht aan matchmaking tussen u en een expert, onderzoeker of spreker over veehouderij en humane gezondheid (vooraf opgeven).

Opening en inleiding

Om 10:00 uur start het Symposium na een korte inleiding met een presentatie van de laatste wetenschappelijke inzichten over de relatie 'veehouderij en humane gezondheid' en wat dat betekent voor de toekomst van de veehouderij.
Ook plenair vinden vervolgens 2 discussies plaats over drie praktijkcasussen uit verschillende gemeenten van het afgelopen jaar waar het Kennisplatform een rol heeft gespeeld. Hoe draagt het Kennisplatform bij aan de lokale dialoog of besluitvorming? En er wordt gesproken over de toekomstvisies op veehouderij en humane gezondheid. 

Informatiemarkt 

Na het plenaire deel organiseren wij een informatiemarkt. U krijgt hier o.a. de gelegenheid om tijdens de matchmaking een specifieke vraag aan iemand te stellen. Dat kan zijn een spreker, een bestuurder, onderzoeker of wie ook waar u tijdens het symposium mee in gesprek wilt. De organisatie probeert u, uw vraag en uw gesprekspartner aan elkaar te koppelen. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven wat uw wensen hiervoor zijn. Indeling van de matchmaking gaat op volgorde van binnenkomst. U kunt t/m 10 oktober van deze mogelijkheid gebruik maken bij uw inschrijving. Tijdens de gehele bijeenkomst zal via een interactieve tool de mogelijkheid zijn om vragen te stellen of uw opmerkingen door te geven. 

Workshops

Na het lunchbuffet worden de workshops gehouden. U kunt een keuze maken uit 10 interessante onderwerpen.

Afsluiting

De afsluiting van de dag vindt plaats met een borrel. 

Aanmelden 

 

 

Download

Zoeken:

Service