U bevindt zich op: Home Symposium Symposium 2017 Workshops

Workshops

Workshops Symposium “Veehouderij en humane gezondheid”

Over onderzoek, samenwerking en toekomst

3 November 2017

1931 in ’s‐Hertogenbosch

 

WORKSHOP 1 De omgevingswet en visievorming veehouderij en humane gezondheid bij provincies

De omgevingswet is een belangrijk onderwerp voor provincies en gemeenten. Deze workshop geeft inzicht in de verkenning hoe een omgevingsvisie/ beleid op te stellen door/voor bestuurders en tegen welke knelpunten loopt een provincie dan aan. Hoe maak je goed geïnformeerde keuzes en op welke manier betrek je belangenpartijen?

 

WORKSHOP 2 Verkenning gezonde en harmonieuze leefomgeving mens en dier in 2030

Oplossingen in het hier en nu gaan meestal over het verbeteren van bestaande praktijk of het beter doen door anders doen. Vijf studenten van de HAS Den Bosch zijn uitgedaagd om op spraakmakende manier beelden te schetsen van een toekomstige gezonde leefomgeving met mens en dier. Dit doen ze vanuit het multi-level perspectief van leefomgeving, veehouderij, marketing en geo & mediadesign.

 

WORKSHOP 3 Omgaan met perceptie van risico’s

Omgaan met weerstand, wantrouwen en ongerustheid bij de ontwikkeling van veehouderij. Hoe geef je een goede invulling aan de zorgen van omwonenden, burgers en hoe probeer je constructief met elkaar in gesprek te blijven.

 

WORKSHOP 4 Gebiedsgerichte aanpak in de praktijk

Met een interactieve aanpak en betrokkenheid van stakeholders zoeken gemeenten naar een goede balans tussen de ontwikkelingsruimte voor de veehouderij en de bescherming van een goed woon- en leefklimaat voor de inwoners. Een dergelijke aanpak is ook een bouwsteen van de later op te stellen gemeentelijke Omgevingsvisie in het kader van de nieuwe Omgevingswet. 

 

WORKSHOP 5 Systeemsprongen in de dierenhouderij; nu al systeem innoveren

Innovatie is de sleutel tot duurzaamheid. Het kakelverse bedrijf ‘Kipster’ claimt de revolutionaire (kippen)boerderij zonder uitstoot van fijnstof te zijn. Systeemoplossingen i.p.v. lapmiddelen. U krijgt een kijkje in de keuken en gaat in gesprek met een ondernemer en onderzoekers.

 

WORKSHOP 6 Bestuurlijke afwegingskaders, hoe dealt de bestuurder met zijn wicked problems?

Het vraagstuk duurzame veehouderij behoort tot de categorie van de zogenaamde weerbarstige vraagstukken. Deze maatschappelijke vraagstukken zijn vaak uitdagend en taai. En ze doorkruisen per definitie de grenzen van beleidsdomeinen, publieke en private sferen, tijdschalen en bestuurslagen waardoor er er vele actoren betrokken zijn. 

 

WORKSHOP 7 Antibioticaresistentie en aanpak via zorgnetwerken

Naast het uitvoeren van de opdracht voor een regionale aanpak van ABR in de humane gezondheidszorg wil het ABR zorgnetwerk Noord-Brabant de verbinding maken met de veehouderij. Helpt u hen in deze workshop daar een richting voor te vinden?

 

WORKSHOP 8 Kennisplatforms en integratie kennisagenda’s

De dichtheid van zowel mensen als dieren in regio’s in Nederland brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid van beide. De humane en veterinaire geneeskunde moeten daarom samenwerken. Deze workshop zet onderzoek vanuit puur wetenschap en onderzoek vanuit vraagstukken in het veld bij elkaar en laat zien wat ze doen, waar ze elkaar raken.

 

WORKSHOP 9 Vragen rondom mestbewerking en gezondheid en de rol daarin van het Kennisplatform veehouderij en gezondheid

Welke vragen leven er rondom mestbewerking en welke ondersteunende rol levert het Kennisplatform nu voor professionals? Over de rol van het kennisplatform in het duiden van onafhankelijk onderzoek en de vertaling naar de burger.

 

WORKSHOP 10 Wat kunnen dierenartsen bijdragen aan gezonde leefomgeving?

Betrokken dierenartsen roeren zich. Door dierenartsen (KNMvD) is discussie gestart wat hun bijdrage is aan een duurzame veehouderij. Over de rol van de dierenarts in het voedselveiligheidsvraagstuk in zijn algemeen maar ook over de directe invloed van de veehouderij op de omwonenden? (stof, endotoxinen, Q-koorts, etc.).

 

Download

Zoeken:

Service