Webinar Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid

 

‘Actualiteit rondom zoönosen, COVID-19 en onderzoek Veehouderij, Gezondheid en Omwonenden (VGOOnderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden )’

Donderdagmiddag 11 juni 2020, 12.45 – 15.30 uur.

Webinar is te volgen via www.webinarveehouderij.nl

Het jaarlijkse symposium van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid is dit jaar in de vorm van een webinar gegoten. Een interessante middag over een actueel onderwerp met aandacht voor relevante invalshoeken en nieuwe inzichten op het gebied van veehouderij, luchtkwaliteit en gezondheid. Boeiende sprekers en muzikale noten kenmerken het programma.

Vragen aan de sprekers kunnen gesteld worden via mail. Tijdens het programma worden enkele vragen beantwoord. Het geheel van vragen wordt later beantwoord en in een Q&AQuestion & Answer (vraag en antwoord) met u gedeeld.

Hoofdpunten uit het programma

 

Webinar Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid

Titel: ‘Actualiteit rondom zoönosen, COVID-19 en onderzoek Veehouderij, Gezondheid en Omwonenden (VGOOnderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden )’

 

12.45    Start met Livestteam, tijd om te installeren en koffie te halen.

13.00    Welkom door Tom Jessen, moderator en actualiteit Kennisplatform door Joost van der Ree, programmaleider Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid,
                 moderator.

13.15    Keynote speaker Joke van der Giessen (dierenarts, microbioloog RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
                ‘Brede introductie over Zoönosen, onderzoek VGO en COVID-19

14.10    Spreker Marieke Dijkema (senior adviseur milieu en gezondheid GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-en Gelderland en Overijssel)
                'Luchtkwaliteit en COVID-19

14.35    Spreker Lidwien Smit (universitair hoofddocent en onderzoeker bij de milieu-epidemiologie divisie van het Institute for Risk Assessment Sciences (IRASInstitute for Risk Assessment Sciences ), 
                 Universiteit Utrecht)
: ‘COVID-19 bij nertsenhouderijen

15.20    Sneldichteres Dominique Engers geeft een gezongen samenvatting van de gehele bijeenkomst 

15.30    Afronding door Joost van der Ree.

Contact

Eventuele vragen kunt u mailen naar secretariaat@kennisplatformveehouderij.nl