Het Kennisplatform geeft antwoord op vragen vanuit de samenleving over bepaalde onderwerpen.

Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie

Colistine resistente bacteriën

Colistine resistente bacteriën

COVID-19 en veehouderij

COVID-19 en veehouderij

Geitenhouderijen

Geitenhouderijen

Geur

Geur

Hepatitis E

Hepatitis E

Maatschappelijke dialoog

Maatschappelijke dialoog

Q-Koorts

Q-Koorts

VGO studies

VGOOnderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

Zoönosen

Zoönosen

Endotoxinen

Endotoxinen