Om op vragen over veehouderij en de gezondheid van mensen een goed antwoord te kunnen geven, is het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid opgericht. 

VGO

Een radioloog bekijkt een rontgenfoto van longen

Grootschalig onderzoek naar de gezondheid van omwonenden bij veehouderijen.

Q-koorts

Geiten

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan (zoönose)

Pluimvee

kippen

Risico’s voor mensen die in de buurt van een biologisch of een regulier pluimveehouderij wonen

Geiten

Risico’s voor mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen

Actueel

Varkens in stal

Rapport Commissie Geurhinder Veehouderij

De Commissie geurhinder veehouderijen heeft in april 2019 een adviesrapport gepubliceerd waarin zij stelt dat geuroverlast veel impact op het dagelijks leven van mensen heeft.

29-04-2019 | 15:47

Antwoord op aanvullende vragen VGO 3

Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid ontving van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst  Gelderland-Zuid aanvullende vragen over het eerste deelonderzoek van VGO Onderzo

29-04-2019 | 15:22
Meer nieuws