Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid bundelt kennis op het gebied van de ontwikkelingen en schaalvergroting van de veehouderij met als doel de wetenschappelijke informatie over het onderwerp gezamenlijk te duiden en beschikbaar te maken.

Het Kennisplatform brengt verschillende soorten producten uit:

Kennisberichten

Kennisberichten zijn documenten, waarin voor onderwerpen de huidige stand van de wetenschappelijke kennis wordt gegeven. Hierin wordt ingezoomd op maatschappelijke vraagstukken die binnen de thema's spelen.

Memo's

Een memo is een kort bericht met een eerste indruk. Bij nieuwe belangwekkende publicaties wordt snel een eerste indruk gegeven van de maatschappelijke betekenis.

Actuele vragen

Op specifieke vragen wordt een antwoord gegeven als aanvulling op de al beschikbaar gemaakte informatie.