Ontwikkelingen in de veehouderij zorgen voor vragen uit de samenleving, zowel van burgers, overheden als ondernemers. Wat is er bekend over de effecten voor het milieu, de gezondheid van mens en dier, en wetten en regels? Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Voor lokale professionals van overheden en het bedrijfsleven, is het vaak ondoenlijk om de hele materie over de relatie tussen veehouderij en humane gezondheid te overzien. Om vragen over de relatie veehouderij en de gezondheid van mensen een goed te beantwoorden, is daarom het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid opgericht.

Het Kennisplatform bundelt kennis op het gebied van de effecten van de veehouderij op de humane gezondheid met als doel de wetenschappelijke informatie over het onderwerp gezamenlijk te duiden en beschikbaar te maken voor professionals.

Het Kennisplatform organiseert daarvoor symposia, themabijeenkomsten met stakeholders, en het Kennisplatform brengt de volgende kennisproducten uit: kennisberichten, memo's en antwoorden op actuele vragen in de vorm van een Q&AVier keer per jaar brengt zij een Nieuwsbrief uit.

In het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid werken zeven organisaties samen.

Doel van het Kennisplatform

Het Kennisplatform geeft bij vragen of zorgen in de samenleving snel duidelijkheid. Dat gebeurt door professionals te ondersteunen met begrijpelijke en wetenschappelijk gewogen informatie. Hierin wordt uitgelegd wat de maatschappelijke betekenis is van bepaalde wetenschappelijke kennis. Te denken valt aan kennis over de gezondheid en het welzijn van mens en dier, mestverwerking, leefomgeving, omgevingsrecht, bedrijfsvoering, innovatie, risicoperceptie en risicocommunicatie.

Deze kennis helpt professionals van de samenwerkende organisaties bij het behandelen van vragen en zorgen van hun doelgroepen (ondernemers, burgers en overheden).

Financiers

Het Kennisplatform wordt gefinancierd door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Economische Zaken & Klimaat (EZK) en Infrastructuur & Waterstaat (IenW); de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Limburg, Utrecht en Friesland; 13 omgevingsdiensten in veedichte gebieden in Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg; LTO Nederland en acht diersectoren: ZuivelNL, AVINED, Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK), Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO) en de vleesveesector, schapensector en konijnensector. De financiers worden elk halfjaar uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg met het bestuur. Meer over financiers en hun betrokkenheid leest u op de pagina Over Financiers.

De organisatie van het Kennisplatform bestaat uit een bestuur en voorzitter, expertiseforum, communicatieforum en secretariaat.