Het Kennisplatform geeft antwoord op vragen vanuit de samenleving over bepaalde onderwerpen.

Antibioticaresistentie

Colistine resistente bacteriën

COVID-19 en veehouderij

Geitenhouderijen

Geur

Hepatitis E

Maatschappelijke dialoog

Q-Koorts

Zoönosen

Endotoxinen