Mensen en dieren dragen bacteriën bij zich. Veel bacteriën zijn onschadelijk, maar sommige kunnen ziekten veroorzaken. Antibiotica is een groep geneesmiddelen die bacteriën doodmaken of remmen in de groei waardoor mensen en dieren weer beter kunnen worden. Een belangrijk nadeel is dat bacteriën ongevoelig kunnen worden voor antibiotica. Ze zijn dan resistent.

Hoe meer antibiotica wordt gebruikt, hoe groter de kans dat bacteriën resistent worden. Infecties met resistente bacteriën zijn moeilijker te behandelen. Resistente bacteriën komen altijd al overal voor waar bacteriën aanwezig zijn (milieu, dieren, mensen, planten, overal ter wereld). Ook in de veehouderij komen resistente bacteriën voor.

De video's van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geven meer informatie over antibioticaresistentie.