Op woensdag 13 maart 2019 organiseert het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid het 4e symposium in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Het thema van de dag is:

'Naar een duurzaam gezonde leefomgeving voor mens en vee'

Hoe geven we met elkaar vorm aan de toekomst van de veehouderij in Nederland, met zorg voor de gezondheid van mens en vee?

Het symposium is voor professionals van omgevingsdiensten, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst'en, agrarisch bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Burgervertegenwoordigers en bestuurders met interesse in het onderwerp zijn ook van harte welkom.

Een belangrijk doel deze dag is onderlinge uitwisseling. Daarom zijn er tien interessante workshops waaraan u in twee rondes deel kunt nemen. U kunt uw keuze kenbaar maken bij aanmelding.

In de pauze is er een matchmaking. U krijgt de gelegenheid om een specifieke vraag aan iemand te stellen. Dat kan zijn aan een spreker, bestuurder, onderzoeker of iemand anders waar u tijdens het symposium mee in gesprek wilt. De organisatie probeert u, uw vraag en uw gesprekspartner aan elkaar te koppelen. U kunt uw wensen voor de matchmaking doorgeven via het aanmeldformulier. Indeling gaat op volgorde van binnenkomst.

Deelname is kostenloos.