Op 22 oktober 2018 kwam het eerste deelrapport van VGOOnderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III uit: ‘Longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen’. Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid geeft in deze Q&AQuestion & Answer (vraag en antwoord) antwoord op vragen die onze partners stelden naar aanleiding van dit rapport.