Kennisbericht ter ondersteuning van de gemeente Doetinchem en de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Noord- en Oost Gelderland in verband met de mogelijke vestiging van een biologisch vleeskuikenbedrijf.

De mogelijke vestiging van een biologische vleeskuikenhouderij in Wehl (provincie Gelderland, gemeente Doetinchem) was aanleiding tot veel vragen van omwonenden, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst en gemeente. Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid heeft die kennisvragen ontvangen via de GGD. De vragen zijn voorgelegd aan experts binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Wageningen University&Research (WURWageningen University &Research) en het Instituut for Risk Assessment Sciences (IRASInstitute for Risk Assessment Sciences ) van de universiteit Utrecht. 

Een conceptversie van de Q&AQuestion & Answer (vraag en antwoord) is op 11 oktober 2017 besproken op een expertmeeting in Wehl. De discussie ging tussen burgers, artsen en experts (WUR, RIVM), met GGD, Kennisplatform en gemeente Doetinchem als waarnemer/toehoorder. Naar aanleiding van deze expertmeeting zijn de aangescherpt, uitgebreid en opnieuw gecheckt door de experts. 

De Q&A gaan over de volgende onderwerpen:

  • Kenmerken van biologische vleeskuikenhouderij
  • Milieufactoren en gezondheid
  • Vogelgriep en overige dierziekten
  • Reducerende maatregelen/afstanden

Deze Q&A is een levend document. Dit houdt in dat het aangevuld en uitgebreid kan worden. Professionals kunnen aanvullende vragen aan het Kennisplatform doorgeven.