In Nederland wonen mensen en dieren relatief dicht bij elkaar. De afgelopen jaren uiten mensen steeds vaker zorgen over hun gezondheid als gevolg van de veehouderij. Het gaat dan vaak om infectieziekten die van dier op mens kunnen overgaan, zogenaamde zoönosen. Of over longziekten, waar de luchtkwaliteit invloed op heeft. Informatie over de belangrijkste ziekten zijn per ziekte gebundeld. Er zijn ook positieve gezondheidseffecten bekend van wonen in de buurt van veehouderijen. Zo komt allergie niet alleen minder voor bij mensen die zelf op een veehouderij wonen, maar ook bij mensen die in de buurt van veehouderijen wonen.

Zoönosen

Zoönosen

Q-Koorts

Q-Koorts

Vogelgriep

kippen

Vogelgriep

Hepatitis E

Hepatitis E

Longontsteking

Longontsteking

Kanker

Kanker

VGO-studies

Een radioloog bekijkt een rontgenfoto van longen

VGOOnderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden -studies