In gesprek over oplossingsrichtingen

Het kennisbericht ‘In gesprek over oplossingsrichtingen’ is bedoeld om structuur te brengen in het samenwerken aan oplossingen voor weerbarstige vraagstukken. Het kan gebruikt worden als aanvulling op het eerder verschenen Kennisbericht Maatschappelijke dialoog.

Het hart van dit kennisbericht wordt gevormd door vier inzichten die voor het samenwerken aan een complex vraagstuk behulpzaam kunnen zijn. Deze inzichten worden los van elkaar beschreven, maar hebben in de praktijk sterke samenhang:

Inzicht 1. Herken en waardeer kleine stappen

Inzicht 2.Zorg voor een integrale blik

Inzicht 3. Respecteer de risicobeleving en werk aan het vergroten van acceptatie

Inzicht 4. Ga wijs om met onzekerheden

Voor wie is dit kennisbericht toepasbaar?

  • Gemeentelijke beleidsadviseurs
  • Vergunningverleners
  • GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-adviseurs
  • Provinciale beleidsadviseurs (zie ook gemeente
  • LTO en veehouderijbedrijven en hun adviseurs
  • Bestuurders
  • Burgers
  • Huisarts en dierenarts

Kortom, heel veel mensen kunnen in hun eigen situatie een rol van betekenis vervullen om weerbarstige vraagstukken een stapje verder te helpen. Er is niet een standaard die altijd past. Het is een keuze om er samen werk van te maken.