Het jaarplan en jaarverslag worden ter kennisname aangeboden aan de financiers. Zij worden ook uitgenodigd voor de jaarlijkse brainstormbijeenkomst over het jaarplan voor het volgende jaar. Een concept jaarplan of jaarverslag wordt in de stuurgroep besproken. De opmerkingen van de stuurgroep worden verwerkt, waarna een definitief concept beschikbaar is dat in de eerstvolgende stuurgroep wordt vastgesteld. Het definitief concept - of het vastgestelde jaarverslag als dit qua timing zo uitkomt - wordt geagendeerd in het Financiersoverleg.