Samenleving

In Nederland wonen mensen en dieren relatief dicht op elkaar. De laatste jaren uiten mensen steeds vaker zorgen over hun gezondheid als gevolg van de veehouderij. Soms botsen de belangen van de veehouderij met die van mensen die in de buurt wonen. Een van de methoden in dit soort situaties is het voeren van een maatschappelijke dialoog. Het Kennisplatform heeft de beschikbare kennis over het voeren van de maatschappelijke dialoog in een kennisbericht samengebracht. Daarnaast is een kennisbericht ‘In gesprek over oplossingsrichtingen’ geschreven.

‘In gesprek over oplossingsrichtingen’ is een handleiding voor de maatschappelijke dialoog. Pijnpunt is te komen tot de echte dialoog en te komen tot een echt onafhankelijk proces.