In sommige gebieden in Nederland leven mensen en dieren dicht bij elkaar. Mensen hebben steeds vaker vragen over de effecten op hun gezondheid.  Hebben zij meer kans op infectieziekten die van dier op mens kunnen overgaan (zoönosen)? Moeten zij zich zorgen maken over longziekten vanwege de luchtkwaliteit? Er zijn ook positieve effecten van wonen in de buurt van veehouderijen. Allergieën komen minder voor bij mensen die zelf op een veehouderij wonen of in de buurt van veehouderijen wonen.

COPD en veehouderij

COPDChronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte).  en veehouderij

COVID-19

COVID-19 en veehouderij

Hepatitis E

Varkens in stal

Hepatitis E

Kanker

Kanker

Longontsteking

Longontsteking

Q-Koorts

Q-Koorts

VGO-studies

Een radioloog bekijkt een rontgenfoto van longen

VGOOnderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden -studies

Vogelgriep

kippen

Vogelgriep

Zoönosen

Zoönosen